بازدید از آش و حلیم فروشی های شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، با توجه به رونقِ آش و حلیم فروشی در ماه مبارک رمضان، کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی از آش فروشی ها بازدید و بر شیوه تهیه، توزیع و فروش و نیز رعایت بهداشت فروشندگان نظارت گردید.

در این بازدید سرزده که عصر روز دوشنبه ۳۰ فروردین انجام شد، ضمن تذکرات لازم به برخی از فروشندگان، مقرر شد برای رفع نواقص موجود در اولین فرصت اقدام نمایند.

بازرسی ها بصورت مکرر ادامه و در صورت عدم رعایت مسائل کامل بهداشتی و مغایرت با پروتکل های بهداشتی، با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.