دفتر معاونت

مسئول بايگاني، دبيرخانه و دفتر معاونت بهداشتي

ليلا آخوندزاده

سمت : مسئول بايگاني، دبيرخانه و دفتر معاونت بهداشتي

مدرک تحصیلی : مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

پست الکترونیکی: office2@gerums.ac.ir

تلفکس: 07152451446

 akhounzadeh