دفتر معاونت

مسئول بایگانی، دبیرخانه و دفتر معاونت بهداشتی

 

 

 

 

زهرا صامت

سمت : مسئول بایگانی، دبیرخانه و دفتر معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی : کارشناس فن آوری و اطلاعات سلامت

پست الکترونیکی: office2@gerums.ac.ir

تلفکس: ۰۷۱۵۲۴۵۱۴۴۶