مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر

مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشتی

 

محسن ايزدي

سمت : كارشناس مبارزه با بيماريهاي غيرواگير

مدرک تحصیلی : كارشناسی بهداشت عمومي

پست الکترونیکی: ghvagir@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 209

 

 m_izedi