مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر

 

محمد اسماعیلی

سمت : کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیکی: ghvagir@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۰۹