مبارزه با بیماری‌های واگیر

مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی

 

محمد نوروزي

سمت : كارشناس مبارزه با بيماريهاي واگير

مدرک تحصیلی : كارشناس بهداشت عمومي

پست الکترونیکی: vagir@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 205

 

 nourozi
مهدي عالي زاده

سمت : مسئول واكسيناسيون و غربالگري

مدرک تحصیلی : كاردانی مبارزه با بيماريها

تلفن داخلی: