گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

مسئول واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی

 

عليا زماني

سمت : مدير گروه سلامت جمعيت،خانواده و مدارس – كارشناس سلامت باروري و سلامت مادران

مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

پست الکترونیکی: family@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 212

 

 zamani

 

ثريا انصاري

سمت : كارشناس سلامت كودكان، ميانسالان و سالمندان

مدرک تحصیلی : کارشناسی مامايي

تلفن داخلی: 212


 

مريم مكرمي

سمت : كارشناس بهداشت مدارس

مدرک تحصیلی : كارشناس بهداشت عمومي

پست الکترونیکی: schools@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 211