بهداشت محیط

مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی

 

 

علي احمدي

سمت : كارشناس بهداشت محيط

مدرک تحصیلی : مهندسي بهداشت محيط

پست الکترونیکی: mohit2@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 229

 

ahmadi

 

 

فاطمه حسن پور

سمت : كارشناس بهداشت محيط

مدرک تحصیلی : مهندسي بهداشت محيط

تلفن داخلی: 230