بهداشت محیط

مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی

 

جواد احمدی

سمت : سرپرست بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیکی: mohit2@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۲۹

 

 


 

 

علی احمدی

سمت : کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیکی: mohit2@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۲۹

 

ahmadi

 

 

بهزاد حسن زاده

سمت : کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

تلفن داخلی: ۲۲۹