با استقلال شهرستان گراش، شبکه بهداشت و درمان نیز در آذر ماه  ۱۳۸۹ تاسیس گردیده و از ابتدای سال۱۳۹۰ کلیه اقدامات بهداشتی ، درمانی را به صورت مستقل از شهرستان لارستان بصورت مستمر پیگیری و انجام میدهد .

با استقلال دانشکده علوم پزشکی گراش از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  در تیر ماه ۱۳۹۲ شبکه بهداشت تبدیل به مرکز بهداشت شهرستان و با توجه به تازه تاسیس بودن دانشکده ، معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان یکجا مستقر گردید و به انجام امور پرداخته است . زیر مجموعه معاونت بهداشتی  از چهار مرکز خدمات جامع سلامت(دو روستایی و دو شهری ) ، ۳ پایگاه سلامت شهری و  ۱۱ خانه بهداشت تشکیل شده است.

 

نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – ابتدای بلوار سعادت – جنب پایگاه امداد جاده ای – مرکز بهداشت شهرستان

 

کدپستی: ۷۴۴۱۷-۱۴۴۸۷

 

تلفن مستقیم دفتر ریاست:  ۵۲۴۵۱۴۴۶  – ۰۷۱

 

مرکز تلفن مرکز بهداشت:

۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۳

۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۴

۰۷۱۵۲۴۴۵۲۲۳

 

دورنگار:

۰۷۱۵۲۴۴۰۴۶۷

 

پست الکترونیک :  info[@]gerums.ac.ir