اطلاعیه‌ها

آرشیو

گروه های محتوا:روز جهانی ایدز (10آذرماه)

09 آذر 1401

گروه های محتوا:فعالیت دانشگاه مجازی سالمندان

30 مهر 1401

گروه های محتوا:28 مهرماه روز جهانی پوکی استخوان

28 مهر 1401

گروه های محتوا:هفته ملی کاهش خطربلایا گرامی باد

19 مهر 1401

گروه های محتوا:بسته های آموزشی شیوه زندگی سالم

18 مهر 1401

گروه های محتوا:جشن غنچه های امید برگزار شد

18 مهر 1401

گروه های محتوا:اعلام روز‌شمار هفته ملی کودک1401

16 مهر 1401

گروه های محتوا:جشن غنچه‌های امید برگزار می شود

16 مهر 1401

گروه های محتوا:هفتم مهرماه روز جهانی قلب گرامی باد

09 مهر 1401

گروه های محتوا:دانشگاه مجازی سالمندان

06 مهر 1401

گروه های محتوا:هفته ملی سالمند گرامی باد

06 مهر 1401