بروزرسانی فعالیت دانشگاه مجازی سالمندان
وزارت بهداشت اعلام کرد

بروزرسانی فعالیت دانشگاه مجازی سالمندان

فعالیت دانشگاه مجازی سالمندان برای ارائه آموزش در حوزه‌های مختلف مرتبط با دوره سالمندی با مشارکت استادان مجرب از سراسر کشور همزمان با هفته سالمند آغاز شده است.

کمپین با من حرف بزن
به مناسبت هفته پیشگیری از خودکشی

کمپین با من حرف بزن

از طریق برقراری تماس با شماره‌های‌( مندرج در پوستر زیر) در هر ساعت از شبانه روز از خدمات مشاوره رایگان برخوردار شوید