روز شمار "هفته ملی مبارزه با سرطان"

روز شمار "هفته ملی مبارزه با سرطان"

به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان پویش ملی مبارزه با سرطان با شعار "فاصله ها را کم کنیم" از هشتم تا پانزدهم بهمن ماه برگزار می شود