1-فرایند تجویز شیر مصنوعی در مراکز شهری  به چه صورت خواهد بود؟ کودکان نیازمند تجویز شیر مصنوعی (مطابق با دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت ) از پایگاههای پزشکان خانواده / مراکز خدمات جامع سلامت شهری به کلینیک مشاوره شیردهی واقع در مرکز خدمات جامع سلامت سعادت ارجاع می گردند و پس از بررسی و ارائه مشاوره های لازم ، در صورت تایید مشاور و پزشک مربوطه ،  به گروه جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس واقع در ستاد معاونت بهداشت ارجاع می شوند. و کوپن شیر مصنوعی تجویز می گردد.

 

2-فرایند تجویز شیر مصنوعی در مراکز روستایی   به چه صورت خواهد بود؟ کودکان نیازمند تجویز شیر مصنوعی (مطابق با دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت ) از خانه های بهداشت به مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارد و فداغ  ارجاع می گردند و پس از بررسی و ارائه مشاوره های لازم ، در صورت تایید مشاور و پزشک مربوطه ،  کوپن شیر مصنوعی تجویز می گردد.

 

3- فرایند ارجاع ، تشخیص و درمان موارد پدیکلوزیس(شپش ) به چه صورت انجام می شود؟ در صورت مشاهده رشک ، کودکان / نوجوانان و......به پایگاههای پزشکان خانواده / مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت مراجعه نموده و پس از تایید ابتلا به پدیکلوزیس ، درمان دارویی (شامپو / لوسیون / ارائه مشاوره ها و آموزش های لازم ) ارائه می گردد.

 

4- روند پاپ اسمیر و معاینه سینه  به چه صورت و در کجاها انجام می شود؟ پاپ اسمیر و معاینه سینه توسط مراقبین سلامت / ماما در پایگاههای پزشکان خانواده و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی بصورت روزانه انجام می شود .

 

5- پیگیری شکایات مربوط عدم اجرای قانون جوانی جمعیت( دانشکده علوم پزشکی )  به چه صورت خواهد بود؟ ثبت شکات در سامانه 190 و پاسخگویی توسط حوزه های مختلف دانشکده

 

6-    چگونه پزشک خانواده خود را انتخاب یا تغییر دهیم؟                

  پاسخ: در این راستا لازم است متقاضی به مرکز بهداشت شهرستان/گروه گسترش شبکه مراجعه نماید. کد ملی متقاضی و خانواده ایشان توسط کارشناسان این گروه بررسی می شود.پس از مشخص شدن محل ثبت نام فعالی متقاضی، به پایگاه های پزشک خانواده شهری که دارای ظرفیت ثبت نام می باشند، ارجاع داده می شود.

 

7 -چگونه گواهی احراز سکونت جهت ارائه به بنیاد مسکن اخذ گردد؟ 

پاسخ:لازم است متقاضی به مرکز بهداشت شهرستان / گروه گسترش شبکه مراجعه نماید.پس از بررسی کدملی متقاضی و پرونده بهداشتی الکترونیک وی در سامانه سیب، چنانچه واجد شرایط لازم باشد، گواهی توسط کارشناسان این گروه صادر می گردد. چنانچه جهت سال جاری پرونده الکترونیک متقاضی تکمیل نشده و مراقبت های لازم را دریافت ننموده باشد، به پایگاه پزشک خانواده،خانه بهداشت/پایگاه سلامت تحت پوشش جهت دریافت خدمت ارجاع داده می شود. پس از دریافت خدمات مرتبط با گروه سنی و ثبت در پرونده، متقاضی جهت دریافت گواهی مجدد به مرکز بهداشت مراجعه می نماید.

 

8- برای انجام غربالگری نوزادان 3تا5روزه به کجا مراجعه کنیم؟

گراش- خیابان درمانگاه- مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله

زمان مراجعه: روزهای زوج از ساعت7:30الی 11

 

9-غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان کجا انجام می شود؟

گراش- بلوار خلیج فارس- مجتمع پزشکی طالب- طبقه اول-کلینیک شنوایی وسمعک نیوشا

      زمان مراجعه: شنبه الی چهارشنبه صبح از ساعت12-9 و عصر از ساعت20-17

       تلفن تماس:07152459750-09368763514

 

10-برای انجام بینایی سنجی کودکان3تا6سال به کجا مراجعه کنیم؟

      گراش- انتهای بلوار شهید بندی-پشت مدرسه خدیجه کبری- روبروی سوله گراش لند-مرکز مثبت زندگی

       زمان مراجعه: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15 

        شماره تماس :07152443678

 

11-جهت انجام واکسیناسیون هاری به کجا مراجعه کنیم؟

هموطنان می توانند جهت تزریق واکسن هاری، همه روزه از ساعت7:30الی15 به پایگاه شهری شماره2 و از ساعت 15 الی7:30 روزبعد به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند.

 

12-جهت انجام واکسیناسیون مننژیت به کجا مراجعه کنیم؟

حجاج و سربازان می توانند قبل از اعزام به خدمت سربازی جهت انجام واکسیناسیون مننژیت به پایگاه شهری شماره 2 مراجعه کنند.