کمپین ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی شماره (6)

دستپاچگی و فرار دو واکنش اشتباه در هنگام وقوع زلزله 

کلمات کلیدی
محمد اسماعیلی
فیلمبردار/ تدوین کننده

محمد اسماعیلی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید